De praktijk

Welkom bij Logopedie Annabel Bouchier te Evergem

Logopediepraktijk Annabel Bouchier is een groepspraktijk die in 2016 werd opgestart door Annabel.

U kan bij ons terecht voor het onderzoeken en behandelen van:

- lees-, schrijf- en rekenstoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie)

- taalstoornissen

- articulatiestoornissen en spraakstoornissen

- myofunctionele stoornissen

- neurogene stoornissen (afasie)

Welkom bij Logopedie Annabel Bouchier te Evergem

Logopediepraktijk Annabel Bouchier is een groepspraktijk die in 2016 werd opgestart door Annabel.

U kan bij ons terecht voor het onderzoeken en behandelen van:

– lees-, schrijf- en rekenstoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie)

– taalstoornissen

– articulatiestoornissen en spraakstoornissen

– myofunctionele stoornissen

– neurogene stoornissen (afasie)

Tarieven

Het honorarium is het bedrag dat u als patiënt aan de logopedist betaalt per sessie. Deze tarieven zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV. Indien de stoornis onder het wettelijk kader van de verplichte ziekteverzekering valt, heeft u recht op een terugbetaling van 75% (zie tabel).

Sommige personen (met een laag inkomen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. In dit geval wordt 90% van het honorarium terugbetaald. Voor deze extra tussenkomsten neemt u best contact op met uw mutualiteit.

Indien u of uw kind geen recht hebben op de verplichte verzekering, is er terugbetaling mogelijk via de aanvullende verzekering. Hoeveel u per sessie terugkrijgt, hangt af van uw mutualiteit. U kan hun tarieven terugvinden op hun website.

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen/logopedisten/cm-tegemoetkoming

https://www.bondmoyson.be/ovl/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/preventie-behandeling/Pages/Logopedie.aspx

http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/terugbetaling-logopedie

http://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/logopedie/Pages/DefaultArticle.aspx

Welkom bij Logopedie Annabel Bouchier te Evergem

Logopediepraktijk Annabel Bouchier is een groepspraktijk die in 2016 werd opgestart door Annabel.

U kan bij ons terecht voor het onderzoeken en behandelen van:

– lees-, schrijf- en rekenstoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie)

– taalstoornissen

– articulatiestoornissen en spraakstoornissen

– myofunctionele stoornissen

– neurogene stoornissen (afasie)

Contact

Beste ouder(s), scholen en andere betrokkenen,

Graag brengen wij u op de hoogte van enkele veranderingen die zullen plaatsvinden.

Adreswijziging praktijkruimte

Met de start van het nieuwe schooljaar op 1 september 2018, verhuist de praktijk naar Belzele (Kuitenbergstraat 112). Wij zijn verheugd om jullie te ontvangen in de volledig gerenoveerde praktijkruimte. Hieronder vindt u een routebeschrijving naar de nieuwe praktijk.

Kruispunt Brielken richting Belzele, schoonstraat volgen tot splitsing, meevolgen langs rechts, rechtdoor tot Kuitenbergstraat 112.

Logopedie Annabel Bouchier
Kuitenbergstraat 112
9940 Belzele
Phone: +32477/82.88.14
E-Mail: annabel.logo@hotmail.com