Wie zijn we

Annabel Bouchier

Mijn naam is Annabel Bouchier. In 2013 behaalde ik mijn Professionele Bachelor in de Logopedie aan de Arteveldehogeschool Gent. Tijdens mijn opleiding als logopediste deed ik ervaring op in een zelfstandige praktijk, een rusthuis, een revalidatiecentrum en een school voor buitengewoon onderwijs.

Om meer kennis en inzicht te verwerven in het zorglandschap, besloot ik nadien de Master Management en Beleid in de Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent te volgen. Tijdens deze opleiding ben ik reeds gestart als zelfstandig logopediste in de groepspraktijk "Openbloeien" te Ertvelde.  In juni 2015 startte ik mijn eigen praktijk te Evergem. Momenteel ben ik actief als logopediste en werk ik deeltijds als zorgcoördinator op school. Zowel Marlies als ik hechten heel erg veel belang aan levenslang leren.

Specialisaties:
- leerproblemen
- taalproblemen
- articulatieproblemen (zowel fonetisch als fonologisch)

Marlies Vermeire

Mijn naam is Marlies Vermeire. Ik behaalde in juni 2018 mijn Professionele Bachelor in de Logopedie aan de Arteveldehogeschool. Tijdens mijn opleiding deed ik ervaring op in verschillende settings zoals een zelfstandige praktijk, een multidisciplinaire zelfstandige praktijk gericht op het ondersteunen van kinderen in het onderwijs volgens de normen van het M-decreet en een dienstverleningscentrum voor personen met mentale beperking.

Marlies is deels werkzaam in het dienstverleningscentrum de Triangel te Lovendegem.

Specialisaties:
- leerproblemen
- taalproblemen
- SMOG
- autisme (ik start in 2019 aan mijn postgraduaat)
- ondersteunende communicatiemogelijkheden bij kinderen en jongeren