Wie zijn we

Annabel Bouchier

Mijn naam is Annabel Bouchier. In 2013 behaalde ik mijn Professionele Bachelor in de Logopedie aan de Arteveldehogeschool Gent. Tijdens mijn opleiding als logopediste deed ik ervaring op in een zelfstandige praktijk, een rusthuis, een revalidatiecentrum en een school voor buitengewoon onderwijs.

Om meer kennis en inzicht te verwerven in het zorglandschap, besloot ik nadien de Master Management en Beleid in de Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent te volgen. Tijdens deze opleiding ben ik reeds gestart als zelfstandig logopediste in de groepspraktijk "Openbloeien" te Ertvelde.  In juni 2015 startte ik mijn eigen praktijk te Evergem. Momenteel ben ik actief als logopediste en werk ik deeltijds als zorgcoördinator op school. Zowel Marlies als ik hechten heel erg veel belang aan levenslang leren.

Specialisaties:
- leerproblemen
- taalproblemen
- articulatieproblemen (zowel fonetisch als fonologisch)

Charlotte Van Belle

Mijn naam is Charlotte Van Belle. Ik behaalde in juni 2018 mijn Master of Science in de Logopedische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Tijdens mijn opleiding deed ik hoofdzakelijk ervaring op in verschillende zelfstandige praktijken, waar de focus lag op leer-, taal- en articulatieproblemen. Daarnaast deed ik ervaring op in een ziekenhuis, waar de hoofddoelgroep bestond uit patiënten met neurogene stoornissen.

Na mijn opleiding reikten mijn interesses in de gezondheidszorg nog verder, dus startte ik met de Master Management en Beleid in de Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent. Deze studie combineer ik momenteel met een deeltijdse job als logopediste.

Specialisaties
- Leerstoornissen
- Articulatiestoornissen
- Neurogene stoornissen