Therapie

Leermoeilijkheden en leerstoornissen

 

Een kind heeft leermoeilijkheden als het moeilijk mee kan op school. Het is belangrijk dat deze kinderen ondersteuning krijgen op het schoolse niveau.

Leerstoornissen daarentegen zijn langdurige en hardnekkige problemen die specifiek het leren van lezen, spellen en/of rekenen belemmeren. Deze normaal begaafde kinderen hebben een duidelijke (ernstige) achterstand en hun prestaties liggen duidelijk lager in vergelijking met hun leeftijdsgenoten. Tijdens deze therapie wordt eerst aan de basisvaardigheden gewerkt. Indien er problemen blijven bestaan, worden er hulpmiddelen ingeschakeld.

We maken het onderscheid tussen 3 leerstoornissen:

Dyslexie: het onvermogen om tot correct lezen te komen (leesstoornis)
Dysorthografie: het onvermogen om tot correct schrijven te komen (schrijfstoornis)
Dyscalculie: het onvermogen om tot correct rekenen te komen (rekenstoornis)

 

Taalontwikkelingsstoornissen

Wanneer de ontwikkeling van het taalbegrip en/of de taalproductie anders of trager verloopt in vergelijking met leeftijdsgenoten, spreekt men van een taalontwikkelingsstoornis.

Kenmerken hiervan zijn: een beperkte woordenschat, woordvindingsproblemen, een beperkte en/of foutieve zinsbouw, beperkt taalbegrip...

Articulatiestoornissen

Bij een articulatiestoornis worden bepaalde klanken of klankcombinaties foutief uitgesproken. Binnen de articulatiestoornissen maken we een onderscheid tussen fonetische en fonologische articulatieproblemen. Bij een fonetische articulatiestoornis heeft men moeite met de motorische productie van één of meerdere klanken. Wanneer kinderen deze klank(en) niet kunnen uitspreken, gaan ze deze weglaten, vervangen of vervormen. Iemand met een fonologische articulatiestoornis heeft moeite met de betekenistoekenning van taal aan spraak. Een fonologisch probleem is dan ook een talig probleem.

Afwijkend mondgedrag en slikproblemen

Bij open mondgedrag, tandduwen en slikproblemen, kan u bij ons terecht voor oromyofunctionele therapie. Deze gedragsmatige therapie leert het kind de correcte tong- en lipbewegingen om veilig te kunnen slikken en de tandplaatsing te behouden.