Tarieven

Het honorarium is het bedrag dat u als patiënt aan de logopedist betaalt per sessie. Deze tarieven zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV. Indien de stoornis onder het wettelijk kader van de verplichte ziekteverzekering valt, heeft u recht op een terugbetaling van 75% (zie tabel).

Sommige personen (met een laag inkomen) hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. In dit geval wordt 90% van het honorarium terugbetaald. Voor deze extra tussenkomsten neemt u best contact op met uw mutualiteit.

Indien u of uw kind geen recht hebben op de verplichte verzekering, is er terugbetaling mogelijk via de aanvullende verzekering. Hoeveel u per sessie terugkrijgt, hangt af van uw mutualiteit. U kan hun tarieven terugvinden op hun website.

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen/logopedisten/cm-tegemoetkoming

https://www.bondmoyson.be/ovl/voordelen-advies/terugbetalingen-ledenvoordelen/terugbetalingen-voordelen/preventie-behandeling/Pages/Logopedie.aspx

http://www.partena-ziekenfonds.be/nl/ziekenfonds-en-voordelen/voordelen-en-terugbetalingen/terugbetaling-logopedie

http://www.lm.be/Oost-Vlaanderen/Rubrieken/Voordelen-en-diensten/logopedie/Pages/DefaultArticle.aspx