De praktijk
Wie zijn we
Therapie
Werkwijze
Tarieven
Contact
e-mail me

Zowel Margaux als ik werken geconventioneerd, wat wil zeggen dat we de richtlijnen van het RIZIV volgen met betrekking tot o.a. honorarium, terugbetalingen door mutualiteiten, kwaliteitseisen, enz.

Reguliere terugbetaling

 

Voor de logopedische therapie is er in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV. Indien de aanvraag onder de verplichte verzekering valt, krijgt u een terugbetaling van 75%.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de momenteel geldende honoraria (vanaf 1 april 2017).


                                                                                 

Reguliere terugbetaling    

Verhoogde terugbetaling

Prestatie

Honorarium

Terug- 
betaling

Remgeld

Terug- 
betaling

Remgeld 

Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling

31,13 

23,63

7,50

28,13

3,00 

Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling 

44,47

33,47

11,00

39,97

4,50 

Individuele zitting van minimaal 30 minuten 

Op school

22,24

16,24

6,00

20,24

2,00 

Individuele zitting van minimaal 30 minuten 

Buiten de school

22,88

17,38

5,50

20,88

2,00

Individuele zitting van minimaal 60 minuten 

45,77

34,77

11,00

41,27

4,50Extra tussenkomst

Sommige mutualiteiten betalen tot 90% van de honoraria terug wanneer u bijvoorbeeld een omniumverzekering hebt.Alleenstaande ouders kunnen vaak ook beroep doen op extra voordelen via de mutualiteit.Sommige werkgevers springen ook bij in de tussenkomst voor logopedie.Voor deze extra tussenkomsten neemt u makkelijkst contact op met uw mutualiteit of werkgever.Aanvullende verzekering

Indien u niet onder de verplichte verzekering van het RIZIV valt, is er in de meeste gevallen terugbetaling mogelijk via de aanvullende verzekering. CM Midden Vlaanderen:

€10 voor 75 beurten gedurende een jaar + 1 jaar verlengingBond Moyson:

€10  voor 50 beurten gedurende een kalenderjaar + 1 jaar verlengingLiberale mutualiteit:

LM-tussenkomst van 8,50 euro per individuele zitting, maximaal 100 zittingen per LM-lid

 

Partena:

€6,50 maximaal 100 sessies per 5 jaar

OZ:

€14 voor 30 sessies